Oosterwijk

De gemeente Leerdam bestaat uit vier kernen; de stad Leerdam, de dorpen Kedichem en Schoonrewoerd en het buurtschap Oosterwijk. Het is met ruim 20.000 inwoners en 35 vierkante kilometer een bescheiden gemeente maar wel een met een grote diversiteit in landschap, recreatie, cultuur en voorzieningen.

Het buurtschap Oosterwijk is een prachtige, landelijke kern aan de Linge. In juni 2011 kreeg het zelfs de status van ‘Beschermd Dorpsgezicht’. Het bestaat grotendeels uit gebouwen langs de Lingedijk met drie kleine kernen. Mede door die duidelijke herkenbaarheid van zogeheten binnendijkse lintbebouwing, met zeventiende, achttiende en negentiende eeuwse boerderijen en een kerkje uit 1872, heeft het de status van beschermd dorpsgezicht gekregen. Daarnaast is het zichtbare gevecht tegen het water nu beschermd. Dit zijn open plaatsen van dijkdoorbraken, sporen van dijkherstel en het weidelandschap met lange, smalle stukken grond ('strookverkaveling').
Website: http://www.leerdam.nl


Delen